Mobbing  
 
  Publikacje 26.05.2019 04:17 (UTC)
   
 


PublikacjePsychoterror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem"
Barbara Grabowska

"Jeżeli Twój szef lub współpracownicy znęcają się nad Tobą psychicznie, poniżają Twoją godność, ignorują, grożą, oczerniają, pomijają w nagradzaniu, preparują złośliwości i absurdalne plotki, nastawiają przeciw Tobie otoczenie, wytykają Ci wady lub wiek, próbują zmusić do odejścia z aktualnego miejsca pracy, doprowadzają Cię do depresji, bezradności i utraty wiary w siebie, a taka nagonka trwa już parę miesięcy, to właśnie jest MOBBING, czyli PRZEMOC PSYCHICZNA W MIEJSCU PRACY" - fragment wstępu.

SPIS TREŚCI:

  1. Potęga plotki
  2. Doświadczenia ofiar psychoterroru w pracy
  3. Działalność naszego stowarzyszenia
  4. Listy z Polski
  5. O tym warto wiedzieć
  6. Mobbing wobec prawa
  7. Podsumowanie

 

 

RECENZJA

 

Książka "Psychoterror w pracy" autorstwa Barbary Grabowskiej, to praktyczny poradnik, jak zapobiegać i jak radzić sobie z MOBBINGIEM, skierowany do pracowników i pracodawców. Oparty jest na przeżyciach własnych oraz bogatej korespondencji ofiar przemocy psychicznej w miejscu pracy, a także najnowszym ujęciu tematu w Polsce i na świecie. Autorka w przystępny sposób przybliża charakter zjawiska, jego skutki moralne, zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Zwraca uwagę na psychologiczny aspekt tej przemocy.

"... Osoby doświadczające mobbingu żyją w poczuciu krzywdy, wstydu, napiętnowania, izolacji. Odbudowa własnego JA zaczyna się w chwili, gdy ofiara potrafi nazwać swój problem, gdy odkrywa, że nie jest SAMA..."

Barbara Grabowska podkreśla znaczenie plotki i pomówienia, które są zalążkiem mobbingu. "... Agresja i przemoc stają się stylem bycia, ale ani transformacja ustrojowa, ani zła kondycja gospodarki, ani bezrobocie nie stanowią żadnego usprawiedliwienia, aby ludzie wzajemnie się unicestwiali..."

Przytoczone przykłady z życia są przerażającą lekturą, o czym może świadczyć fragment jednego z listów: "... Piszę, gdyż jestem wstrząśnięta śmiercią mojego kolegi, który w tych dniach zamarł na wylew w wieku czterdziestu kilku lat. Wcześniej został dosłownie zgnojony przez dyrektora szkoły, w której pracował... To co się dzieje w wielu szkołach przekracza granicę wyobraźni. Nie dziwię się koleżance, która po rozmowie z dyrektorem poszła na tory (widziałam program w telewizji)..."

Prześladowane są zwłaszcza kobiety, ponieważ mobbing szerzy się w środowiskach sfeminizowanych, taki jak oświata, służba zdrowia, pomoc społeczna. W książce zawarte są aktualne polskie przepisy prawne, na które mogą powoływać się osoby molestowane moralnie.

Badania naukowe podają, że w Niemczech dotkniętych mobbingiem jest 1,4 miliona ludzi, 20% samobójstw idzie na konto, a starty finansowe z tego tytułu szacuje się na 30 milionów euro rocznie.

Barbara Grabowska jest inicjatorką ogólnopolskiej akcji antymobbingowej i prezesem stowarzyszenia. Filolog, pedagog, wieloletni metodyk i wykładowca w szkołach okrętowych Conradinum. Absolwentka studiów podyplomowych, w tym polityki społecznej.

"Mobbing - Aspekty prawne"
Maciej Chakowski

Zjawisko mobbingu w miejscu pracy stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników. Stanowi ono również poważny problem dla organizacji, w której występuje, ograniczając jej innowacyjność i rozwój, a także przyczyniając się do pogorszenia jej wizerunku. Niniejsza praca przedstawia prawne sposoby rozwiązywania tego problemu w Polsce, niektórych krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Szczególny nacisk został położony na zaprezentowanie prawnych regulacji "na poziomie" przedsiębiorstwa, które mogą przyczynić się do ograniczenia występowania tego zjawiska. W niniejszej książce została również zaprezentowana wzorcowa Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa zastosowanie, której będzie równoznaczne z wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi. Niniejsza książka jest przeznaczona dla prawników, działaczy związkowych, przedsiębiorców i menedżerów zarządzających zasobami ludzkimi, a także innych osób stosujących w praktyce prawo pracy.

Maciej Chakowski jest prawnikiem i doktorantem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również wspólnikiem w firmie szkoleniowej C&C Chakowski & Ciszek sp. j.. Współtworzył, a następnie uczestniczył w pracach Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego. Był konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie regulacji antymobbingowych krajów Unii Europejskiej. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.Molestowanie moralne"
Marie France Hirigoyen

Autorka jest psychiatrą, psychoanalitykiem, terapeutą oraz specjalistą w dziedzinie wiktymologii. Aktywnie angażuje się w walkę o poszanowanie praw jednostki. Jej książka, nagłośniona przez media i wydana w ponad dwudziestu krajach, wywołała szeroką debatę społeczną. Marie-France Hirigoyen charakteryzuje najczęściej spotykane formy agresji w związku małżeńskim, rodzinie oraz miejscu pracy. Analizuje specyficzny charakter i kolejne fazy relacji perwersyjnej oraz osobowość prześladowcy i ofiary. Refleksja na temat konsekwencji molestowania moralnego kończy się praktycznymi wskazówkami, pozwalającymi ofiarom dostrzegać, analizować i przeciwstawiać się różnym formom przemocy. Książka jest jednocześnie oskarżeniem współczesnego społeczeństwa o tolerancję czy wręcz obojętność wobec tego destruktywnego zjawiska. Ostrzega przed banalizacją tej formy agresji, wymierzonej w godność oraz integralność psychiczną jednostki.


Drapieżna perwersja na codzień

Poznańskie wydawnictwo "W drodze" wzbogaciło nas o przetłumaczoną z języka francuskiego przez Jolant´ Cackowską-Demirian książkę autorstwaMARIE-FRANCE HIRIGOYEN "MOLESTOWANIE MORALNE", opisującą zjawisko przemocy psychicznej w rodzinie i miejscu pracy.

O potrzebie tego typu publikacji we współczesnej, napiętnowanej wszelkiego rodzaju agresją rzeczywistości świadczy fakt, iż w ciągu trzech lat książkę tę wydano w 24 krajach. Marie-France Hirigoyen jest psychiatrą, psychoanalitykiem i terapeutką, specjalistką w zakresie WIKTYMOLOGII, nowej dziedziny nauki zajmującej się analizą sytuacji ofiar agresji psychicznej oraz niesieniem im pomocy. Refleksje autorki wynikające z jej doświadczeń i obserwacji ofiar molestowania moralnego są zatrważające, bo dowodzą zaniku norm etycznych, religijnych i braku wzajemnego szacunku w stosunkach międzyludzkich. We wprowadzeniu do książki pada stwierdzenie: ..."drugą osobę można zniszczyć molestując ją psychicznie ; zdarza się nawet, że ta zawziętość kończy się autentycznym psychicznym zabójstwem"...

Przyczyny stosowania psychoterroru wynikaja głównie z zawiści, zazdrości, rasizmu, seksizmu, braku kompetentnych szefów, despotycznych metod zarzadzania lub osobowości zwierzchnika, który ma potrzebę niszczenia innych po to, by samemu się dowartościować. Groźba bezrobocia sprawia, że arogancja i cynizm zastaja podniesione do rangi metod zarzadzania, a to prowadzi do mobbingu. Dewaluuje się osobę ludzką i jej umiejętności. Konieczna zatem jest polityka prewencyjna polegajaca na edukacji kadry kierowniczej, zwiazkowców, tworzeniu regulaminów pracy z klauzula o zwalczaniu molestowania. Należy informować społeczenstwo o tym, że zjawiskotakie istnieje, że nie jest rzadkościa i można go uniknać. Niezwykle ważna jest pomoc ofiarom przemocy psychicznej w formie indywidualnej i grupowej psychoterapii pozwalajacej odnaleźć wiarę w siebie, wyjść ze stanu zawładnięcia i nazwać perwersyjne manipulacje, którym zostały poddane. Nade wszystkopotrzebne sa odpowiednie akty prawne, które zahamuja korupcję, prywatę, nadużywanie władzy i przywilejów.

Książkę M.F. Hirigoyen goraco polecam jako lekturę dla pracowników, pracodawców, rodzin, małżeństw, studentów; dla każdego, komu zależy na tym, by przeciwstawić się: ..." ludziom, którzy przechodzac, pozostawiaja na swojej drodze ludzkie wraki i żywe trupy".

Parlament francuski uchwalił 17.01.02 ustawę, która za udowodniony mobbing przewiduje karę jednego roku więzienia dla prześladowcy oraz 15 tyś.euro odszkodowania dla ofiary. W pracach nad ustawa uczestniczyła autorka książki "Molestowanie moralne".


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Reklama
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (11 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=